Bảng giá đất TPHCM năm 2012

23:13 | 12/2/2012

Bảng giá đất năm 2012 cơ bản vẫn giữ nguyên so với bảng giá đất năm 2011 với tổng số tuyến đường, đoạn đường là 3.158. Trong đó có 176 tuyến đường, đoạn đường bổ sung mới ở những dự án dân cư mới hình thành, có 16 tuyến đường, đoạn đường loại bỏ.

Quận 1      Download
Quận 2      Download
Quận 3      Download
Quận 4      Download
Quận 5      Download
Quận 6      Download
Quận 7      Download
Quận 8      Download
Quận 9      Download
Quận 10    Download
Quận 11    Download
Quận 12    Download

Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 53.087.455
Số thành viên: 25.057
Số người online: 1.142
.
Free Auto Backlink Exchange Service