Có được ghi nợ tiền sử dụng đất không?

08:38 | 19/7/2014
Câu hỏi:

Câu hỏi: năm 1979 gia đình tôi có mua của gia đình ông A một mảnh đất thổ cư, chỉ có giấy tờ mua bán viết tay của 2 bên gia đình, không có xác nhận của xã. Gia đình tôi ở ổn định trên mảnh đất mua từ thời điểm ấy đến nay. Đến năm 2013, tỉnh có chủ trương kê khai, đo đạc lập hồ sơ để cấp sổ đỏ và gia đình tôi cũng thuộc diện này. Gần đây gia đình tôi nhận được thông báo của Chi cục Thuế là phải nộp tiền xong mới được cấp sổ đỏ với lý do trước đây tôi mua đất nhưng chưa nộp thuế mua bán chuyển nhượng bây giờ cấp sổ đỏ phải truy thu.

Tôi muốn hỏi việc bên thuế thu như vậy có đúng không. Nếu truy thu thì tính như thế nào? Gia đình tôi không có điều kiện kinh tế nếu phải nộp tiền có được ghi nợ không? khi ghi nợ có được cấp sổ đỏ không?

Kinh mong luật sư quan tâm sớm giải đáp

Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời:

Theo Điều 2 Thông tư số 124/2011/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định: “Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” Đối chiếu theo quy định trên thì bạn phải nộp lệ phí trước bạ. Như vậy, việc truy thu thuế như trên là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.

Mức thu lệ phí trước bạ được tính như sau: Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau: Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp(đồng) = Giá tính lệ phí trước bạ (đồng) x Tỷ lệ lệ phí trước bạ (%)

Trong đó:

- Tỉ lệ (%) lệ phí trước bạ đối với nhà đất là 0.5%

- Giá tính lệ phí trước bạ là giá đất theo quy định của địa phương vào thời điểm đóng thuế.

Trong trường hợp bạn chưa đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ thì bạn có thể tiến hành ghi nợ lê phí trước bạ và vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 7 Thông tư số 124/2011/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí trước bạ như sau: “Điều 7. Ghi nợ lệ phí trước bạ

1. Đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ:

- Nhà ở, đất ở của các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

2. Thanh toán nợ lệ phí trước bạ:

- Giá đất làm căn cứ tính số tiền lệ phí trước bạ là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được nợ lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng, chuyển đổi nhà, đất đó cho tổ chức, cá nhân khác thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi.

3. Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ:

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở nêu tại khoản 1 điều này thực hiện nộp hồ sơ (trong đó có giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nêu tại khoản 1 điều này) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở kiểm tra hồ sơ, nếu xác định đúng đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở nêu tại khoản 1 điều này thì ghi vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở: "Nợ lệ phí trước bạ" trước khi cấp cho chủ sở hữu, sử dụng nhà đất.

Trường hợp nhận được hồ sơ làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân còn ghi nợ lệ phí trước bạ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở có trách nhiệm chuyển hồ sơ, kèm theo "Phiếu chuyển thông tin địa chính để thực hiện nghĩa vụ tài chính" sang cho cơ quan Thuế để tính và thông báo để hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất nộp đủ số tiền lệ phí trước bạ còn nợ trước khi làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi.”Theo Diaoconline
Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 54.478.215
Số thành viên: 25.057
Số người online: 1.009
.
Free Auto Backlink Exchange Service