Đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất qua đất ở có thể xin giấy phép xây dựng tạm được không?

08:33 | 9/7/2014
Câu hỏi:

Em mua mảnh đất nông nghiệp 400m2 (mục đích sử dụng ghi ĐRM); phần ghi thêm có ghi chú: vị trí đất nằm trong quy hoạch đất nhà ở tự cải tạo, đất nhà vườn xây mới. Với trường hợp như của em nếu chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất qua đất ở thì em có thể xin giấy phép xây dựng tạm để xây nhà trên mảnh đất này không? Vị trí đất ở tại P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nhờ các anh chị tư vấn giúp em xem trường hợp của em có thể xin được không?

Em xin chân thành cảm ơn.


Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 62 Luật Xây dựng thì khi xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch. Cũng tại Điều 5 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì:

“Điều 5. Giấy phép xây dựng tạm quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/CP 1. Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.

2. Căn cứ tính chất, đặc điểm và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng của từng khu vực, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Trong nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian được phép tồn tại của công trình, hết thời hạn quy định trong giấy phép xây dựng tạm nếu Nhà nước chưa giải phóng mặt bằng thì công trình được phép tồn tại cho đến khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch, khi đó chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tạm như quy định đối với các công trình xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 23 Nghị định 12/CP.

5. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch áp dụng theo quy định hiện hành; riêng phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm thì không được bồi thường.”

Do đó, trường hợp này yêu cầu bạn liên hệ với phòng quản lý xây dựng ở địa phương để được trả lời cụ thể.


Theo Diaoconline
Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 53.079.183
Số thành viên: 25.057
Số người online: 204
.
Free Auto Backlink Exchange Service