Xin mời bạn hãy đọc cẩn thận Quy định sử dụng này trước khi truy cập vào website Sanbds.vn. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Sanbds.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Quy định sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Quy định sử dụng này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email info@dtj.com.vn .


Quy định sử dụng website Sanbds.vn

Quy định sử dụng này được ký kết bởi và giữa Sanbds.vn với bất kỳ một cá nhân, công ty hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website Sanbds.vn (được gọi chung là "Người sử dụng” hoặc "bạn").

Sanbds.vn là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế cho phép thông tin về hoặc liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối DTJ và các lĩnh vực kinh doanh liên quan, bao gồm cả việc những người sử dụng đăng thông tin mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. sanbds.vn do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Truyền thông quốc tế DTJ sở hữu và điều hành. Sanbds.vn chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là "nội dung") được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trên website của Sanbds.vn mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng thông tin mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản, tải lên các tập tin đa phương tiện.

1. Quyền hạng và trách nhiệm của người sử dụng

1.1.Truy cập tới website Sanbds.vn

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới Sanbds.vn. đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website Sanbds.vn.

1.2.Đạo đức người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Sanbds.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định của website Sanbds.vn như không được: Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác; Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, quốc gia, hay luật quốc tế nào; Gửi hay chuyển các thông tin vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác; Gửi hoặc chuyển thông tin có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác; Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác; Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó; Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

2.1. Bạn thừa nhận website Sanbds.vn cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả "Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này.

2.2.Bạn không được phép thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Bạn thừa nhận, website Sanbds.vn, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website Sanbds.vn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website Sanbds.vn mà không có hạn chế gì.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website Sanbds.vn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website Sanbds.vn cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website Sanbds.vn dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

3. Các vùng tương tác

Website Sanbds.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Quy định sử dụng này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập.

Website Sanbds.vn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, website Sanbds.vn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, có quyền cung cấp thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Quy định này, website Sanbds.vn có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website Sanbds.vn giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình.

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Sanbds.vn trong điều hành Sanbds.vn, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Sanbds.vn. Website Sanbds.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website Sanbds.vn mà không thông báo với các hành động khi Sanbds.vn tin là vi phạm Quy định sử dụng này hoặc với các hành động khác mà Sanbds.vn tin là có hại đến website Sanbds.vn và những người sử dụng khác.


Website Sanbds.vn với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Quy định sử dụng này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình.

5. Các liên kết; các từ chối các cam kết; các giới hạn về trách nhiệm pháp lý

5.1.Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website Sanbds.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Sanbds.vn. Website Sanbds.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website Sanbds.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

5.2.Từ chối các bảo đảm

Bạn cần suy xét cẩn thận trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên website Sanbds.vn. Chúng tôi cũng không bảo đảm về các kết quả nhận được từ việc sử dụng website Sanbds.vn  hoặc về tính đúng lúc, tính trình tự, tính chính xác, sự ủy quyền, tính đầy đủ, tính hữu dụng, tính bất khả xâm phạm, tính tin cậy, tính sẵn sàng hoặc tính chắc chắn của mọi nội dung, thông tin, dịch vụ hoặc giao dịch được cung cấp qua website Sanbds.vn hoặc mọi site được kết nối đến hoặc từ website Sanbds.vn.

5.3.Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất kỳ trường hợp nào, website Sanbds.vn, công ty mẹ hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý, cộng tác viên, hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ bản thỏa thuận này, website Sanbds.vn hoặc mọi site internet được kết nối đến hoặc từ Sanbds.vn, vì lý do vi phạm hợp đồng, ứng xử sai lầm, sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, sự đột biến/ hỏng hóc/ nhiễu điện, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, virus máy tính, hoảng đường liên lạc, hoảng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi trong bất kỳ trường hợp nào, website Sanbds.vn, công ty mẹ hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý, cộng tác viên, hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc mọi nhóm thứ 3 khác về một quyết định đã ra hoặc hành động mà bạn thực hiện vì tin vào nội dung chứa trong website Sanbds.vn hoặc nội dung chứa đựng trong phạm vi mọi site internet được kết nối đến hoặc từ Sanbds.vn. Website Sanbds.vn và các cộng tác viên có thể có những cải tiến và/hoặc các thay đổi về nội dung vào bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng  website Sanbds.vn  không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của website Sanbds.vn, hoặc với giao kèo truy cập của website Sanbds.vn, toàn bộ hay từng phần, thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng  website Sanbds.vn nữa.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website Sanbds.vn, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Quy định sử dụng này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website Sanbds.vn hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website Sanbds.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website Sanbds.vn.

7. Các vấn đề khác

Quy định sử dụng này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Sanbds.vn và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website Sanbds.vn có thể xét lại Quy định sử dụng này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website Sanbds.vn. Bạn đồng ý xem xét lại Quy định sử dụng này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website Sanbds.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Sanbds.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy. Các điều khoản của các mục 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6 và 7 sẽ vẫn còn lại sau sự chấm dứt hoặc kết thúc Quy định sử dụng này. Quy định sử dụng này sẽ được quản lý theo các luật của địa phương sở tại của website Sanbds.vn trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật, bạn và website Sanbds.vn đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án địa phương đó. Quy định sử dụng này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai.


Công ty Cổ phần Quảng cáo và Truyền thông quốc tế DTJ

 

Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 54.341.658
Số thành viên: 25.057
Số người online: 19
.
Free Auto Backlink Exchange Service