Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp thuế là bao nhiêu?

08:17 | 8/7/2014
Câu hỏi:

Kính gửi Luật sư

Gia đình em có một mảnh đất khai hoang từ năm 1965 và trồng cây lấy gỗ, trên mảnh đất đó không có tranh chấp với bất kỳ ai. Đến tháng 2 /2004 gia đình em làm nhà ở trên mảnh đất đó, nay gia đình em xin làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp thuế là bao nhiêu? Trước năm 2005 gia đình em đã làm giấy đất 50 năm và đã nộp thuế. Bây giờ em muốn xin cấp 300m2 đất ở và khoảng 2000m2 đất vườn trồng cây lâu năm thì em phải nộp thuế như thế nào? Vì trên giấy đất 50 năm ghi là 2400m2. Nhà em thuộc huyện Ba Vì nhưng em không ở trong 7 xã miền núi, vậy em có được giảm tiền sử dụng đất không? Xin công ty luật giải đáp giúp em.


Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu hồ sơ hợp lệ và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý thì nghĩa vụ tài chính sẽ gồm: tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất được cấp giấy chứng nhận và giá đất để tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (Trong trường hợp bạn chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007).

- Lệ phí trước bạ: Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 45 NĐ/CP quy định về lệ phí trước bạ và khoản 1 Điều 6 Thông tư 124/2011/TT-BTC thì mức thu lệ phí trước bạ là 0,5%


Theo Diaoconline
Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 53.079.170
Số thành viên: 25.057
Số người online: 191
.
Free Auto Backlink Exchange Service