Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

22:54 | 18/11/2010
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Download

Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 53.075.863
Số thành viên: 25.057
Số người online: 125
.
Free Auto Backlink Exchange Service