Phân chia tài sản sau ly hôn

08:01 | 16/7/2014
Câu hỏi:

Hiện tại vợ chồng tôi đang mua nhà, hợp đồng đứng tên chồng tôi ( tiền chủ yếu do bố mẹ chồng cho nhưng tôi có đóng góp 1 phần). Vậy sau khi ly hôn tôi có được chia tài sản là nhà này không? Đây có phải là tài sản chung của vợ chồng tôi không?

Mong sớm nhận được tư vấn


Trả lời:

Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân gia đình như sau:

“Điều 27. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

2. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.” Nếu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong thời kỳ hôn nhân mà khi ly hôn chồng bạn không đưa ra được căn cứ chứng minh đó là tài sản riêng như tài sản được cho riêng, thừa kế riêng, có nguồn gốc từ tài sản riêng…thì đó là tài sản chung của hai vợ chồng (cho dù chỉ có mình người chồng đứng tên). Theo quy định tại Điều 95 Luật Hôn nhân gia đình thì việc phân chia tài sảu khi ly hôn như sau:

“Điều 95. Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn (Luật hôn nhân gia đình 2000) 1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.”


Theo Diaoconline
Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 52.343.019
Số thành viên: 25.057
Số người online: 1.151
.
Free Auto Backlink Exchange Service