Quyết định 48 /2011/QĐ-UBND

15:41 | 3/12/2011

Ngày 12/7/2011, UBND TPHCM đã ban hành quyết định về cấp giấy phép quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị tại TPHCM. Thời gian cấp giấy phép quy hoạch là không quá 45 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó thời gian để cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan liên quan là không quá 30 ngày làm việc.


Download

Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 52.364.453
Số thành viên: 25.057
Số người online: 178
.
Free Auto Backlink Exchange Service