Thông tư 12/2011/TT-BXD

15:16 | 27/11/2011
Ngày 01/9, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.
Thông tư này hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

Download
Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 52.364.466
Số thành viên: 25.057
Số người online: 184
.
Free Auto Backlink Exchange Service