Thông tư 93/2011/TT-BTC

07:18 | 21/11/2011
Thông tư 93/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Download
Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 52.364.472
Số thành viên: 25.057
Số người online: 187
.
Free Auto Backlink Exchange Service