Thông tư số 94/2011/TT-BTC

15:38 | 30/11/2011
Thông tư số 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30.2.2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14.1.2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.


Download
Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 52.364.472
Số thành viên: 25.057
Số người online: 189
.
Free Auto Backlink Exchange Service