Thủ tục điều chỉnh diện tích đất ở?

08:30 | 17/7/2014
Câu hỏi:

Tôi có thửa đất 240m2 đất vườn (đất trồng cây lâu năm) ở Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, có giấy chứng nhận QSDĐ của UBND huyện Bình Chánh, đã xin chuyển mục đích sử dụng đất ở được 185m2 vào ngày 26/12/2013.

Ngày 09/01/2014 TP Hồ Chí Minh đã quy định lại hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại thành phố theo hướng tăng thêm diện tích. Theo đó, các hộ dân ở Thị trấn huyện Bình Chánh được tăng diện tích đất ở đến không quá 200m2/hộ. Nay tôi muốn xin điều chỉnh diện tích đất ở từ 185m2 lên 200m2/hộ như quy định thì tôi cần phải làm những thủ tục gì? Từ đất thổ vườn lên đất thổ cư thì đóng thuế bao nhiêu %?


Trả lời:

Về việc điều chỉnh diện tích đất ở: Theo quy định thì hạn mức đất ở là diện tích tối đa cho người sử dụng đất được hưởng các quyền lợi hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định. Ngoài hạn mức đó, người sử dụng đất sẽ bị hạn chế quyền lợi hoặc không được áp dụng các chế độ miễn giảm theo quy định. Như vậy, hạn mức giao đất ở trên địa bàn Huyện Bình chánh được quy định không quá 200m2/ hộ tức là mỗi hộ gia đình sẽ được sở hữu không quá 200m2 diện tích đất ở. Trong trường hợp này mảnh đất của bạn là 185m2 là đã đảm bảo đúng hạn mức giao đất tại địa phương nên bạn không cần phải điều chỉnh.

2. Để chuyển mục đích sử dụng đất thì trước hết bạn phải xem xét xem mảnh đất mà mình chuyển mục đích đã đảm bảo được các điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất.

- Điều kiện chuyển nhượng mục đích sử dụng đất: Căn cứ Khoản 3, Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định: Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

- Nghĩa vụ tài chính khi chuyển từ đất vườn sang đất thổ cư: Khi chuyển mục đích sử dụng đất, bạn phải nộp tiền sử dụng đất. Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 thì tiền sử dụng đất bạn phải nộp trong trường hợp này là khoản chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ đi tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bạn có thể tham khảo quyết định số 60/2013/QĐ-UBND của UBND TPHCM về ban hành Quy định về giá các lọai đất trên địa bàn TP HCM để biết thông tin chính xác về giá đất tại địa phương.


Theo Diaoconline
Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 52.364.323
Số thành viên: 25.057
Số người online: 74
.
Free Auto Backlink Exchange Service