Thủ tục mua bán nhà đất và tách thửa?

08:17 | 4/7/2014
Câu hỏi:

Hiện nay em muốn mua 1 mảnh đất chưa có sổ đỏ, vì miếng đất này thuộc mảnh đất lớn và em chỉ mua 1 mảnh nhỏ, vì vậy cần làm thủ tục tách đất, sau này Huyện có kế hoạch cấp sổ đỏ thì người bán sẽ làm thủ tục cấp giấy cho em sau. Vì em chưa mua bán đất bao giờ nên không rõ các thủ tục làm giấy tờ như thế nào cho hợp pháp vì vậy rất mong được các anh chị tư vấn giúp em.


Trả lời:

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Theo quy định của Luật đất đai hiện hành, đất chuyển nhượng phải có giấy tờ hợp lệ, trường hợp tách thửa thì phải đảm bảo các điều kiện về tách thửa. Trước tiên, để thực hiện quyển chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì bên bán cần phải đáp ứng các điều kiện sau căn cứ theo quy định tại Điều 106 Luật đất đai 2003.

“- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Và theo quy định tại Điều 66, Nghị định 84/2007/ND-CP thì:

“ Điều 66. Thời hạn thống nhất thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất bằng Giấy chứng nhận

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp trước ngày 01 tháng 11 năm 2007 người sử dụng đất đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận và người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì vẫn được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. “

Thứ hai, việc tách thửa đất Điều 19 của Nghị định số 84/2007NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai có quy định như sau: “Điều 19. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất1. Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa gồm có:

a) Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa, hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất và trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; b) Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai;

trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì phải có thêm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP” .

Như vậy, bạn cần phải xem xét xem mảnh đất người đồng bào mà bạn muốn mua đó có thuộc trường hợp tại Khoản 2 Điều 66 hay không, nếu không thuộc trường hợp trên bạn cần phải đợi bên bán hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp và tiến hành tách thửa, sang tên sổ đỏ tránh rủi ro pháp lý về sau.


Theo Diaoconline
Dự án
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 52.364.319
Số thành viên: 25.057
Số người online: 72
.
Free Auto Backlink Exchange Service